• banner 108g4
  • banner 108g3
  • banner 108g2
  • banner 108g1
 odjazd z: Siedlce,  ul. Sienkiewicza 57 (plac w bramie naprzeciw dworca PKS)
  6:20L 1-7      7:55FS 1-5     8:25L 1-7    10:25FS 1-5    11:50L 1-7    12:30FS 1-5   14:00FS 1-5    14:25L 1-7    16:00FS 1-5    16:25L 1-7    18:15L 1-7

 

 odjazd z: Siedlce,  ul. Sokołowska / Żytnia
 6:22L 1-7      7:57FS 1-5     8:27L 1-7    10:27FS 1-5    11:52L 1-7    12:32FS 1-5    14:02FS 1-5    14:27L 1-7    16:02FS 1-5    16:27L 1-7    18:17L 1-7

 

odjazd z: Siedlce, ul. Sokołowska/Mieszka
    6:24L 1-7 7:59FS 1-5 8:29L 1-7 10:29FS 1-5 11:54L 1-7 12:34FS 1-5 14:04FS 1-5 14:29L 1-7 16:04FS 1-5 16:29L 1-7 18:19L 1-7

 

 odjazd z: Siedlce,  ul. Sokołowska / Uczelnia
  6:26L 1-7     8:01FS 1-5     8:31L 1-7      10:31FS 1-5     11:56L 1-7    12:36FS 1-5    14:06FS 1-5    14:31L 1-7    16:06FS 1-5    16:31L 1-7    18:21L 1-7

 

 odjazd z: Strzała, skrzyżowanie
  6:28L 1-7     8:03FS 1-5     8:33L 1-7      10:33FS 1-5     11:58L 1-7    12:38FS 1-5    14:08FS 1-5    14:33L 1-7    16:08FS 1-5    16:33L 1-7    18:23L 1-7

 

 odjazd z: Strzała
  6:29L 1-7     8:04FS 1-5     8:34L 1-7      10:34FS 1-5     11:59L 1-7    12:39FS 1-5    14:09FS 1-5    14:34L 1-7    16:09FS 1-5    16:34L 1-7    18:24L 1-7

 

 odjazd z: Chodów
  6:31L 1-7     8:06FS 1-5     8:36L 1-7      10:36FS 1-5     12:01L 1-7    12:41FS 1-5    14:11FS 1-5    14:36L 1-7    16:11FS 1-5    16:36L 1-7    18:26L 1-7

 

 odjazd z: Chodów kolonia
    6:32L 1-7     8:07FS 1-5     8:37L 1-7      10:37FS 1-5    12:02L 1-7    12:42FS 1-5    14:12FS 1-5    14:37L 1-7    16:12FS 1-5    16:37L 1-7    18:27L 1-7

 

 odjazd z: Wola Suchożebrska I
    6:33L 1-7     8:08FS 1-5     8:38L 1-7      10:38FS 1-5    12:03L 1-7    12:43FS 1-5    14:13FS 1-5    14:38L 1-7    16:13FS 1-5    16:38L 1-7    18:28L 1-7

 

 odjazd z: Wola Suchożebrska II
   6:34L 1-7     8:09FS 1-5     8:39L 1-7      10:39FS 1-5     12:04L 1-7    12:44FS 1-5    14:14FS 1-5    14:39L 1-7    16:14FS 1-5    16:39L 1-7    18:29L 1-7

 

 odjazd z: Suchożebry,  szkoła
   6:35L 1-7     8:10FS 1-5    8:40L 1-7      10:40FS 1-5     12:05L 1-7    12:45FS 1-5    14:15FS 1-5    14:40L 1-7    16:15FS 1-5    16:40L 1-7    18:30L 1-7

 

 odjazd z: Suchożebry
   6:37L 1-7     8:12FS 1-5     8:42L 1-7      10:42FS 1-5     12:07L 1-7    12:47FS 1-5    14:17FS 1-5    14:42L 1-7    16:17FS 1-5    16:42L 1-7    18:32L 1-7

 

 odjazd z: Trojanki
    6:38L 1-7     8:13FS 1-5     8:43L 1-7      10:43FS 1-5    12:08L 1-7    12:48FS 1-5    14:18FS 1-5    14:43L 1-7    16:18FS 1-5    16:43L 1-7    18:33L 1-7

 

 odjazd z: Podnieśno
   6:39L 1-7     8:14FS 1-5     8:44L 1-7      10:44FS 1-5     12:09L 1-7    12:49FS 1-5    14:19FS 1-5    14:44L 1-7    16:19FS 1-5    16:44L 1-7    18:34L 1-7

 

 odjazd z: Kowiesy

 6:42L 1-7    8:17FS 1-5    8:47L 1-7     10:47FS 1-5    12:12L 1-7    12:52FS 1-5    14:22FS 1-5    14:47L 1-7    16:22FS 1-5    16:47L 1-7    18:36L 1-7

 

 odjazd z: Bielany
 6:45L 1-7    8:20FS 1-5    8:50L 1-7     10:50FS 1-5    12:15L 1-7    12:55FS 1-5    14:25FS 1-5    14:50L 1-7    16:25FS 1-5    16:50L 1-7    18:39L 1-7

 

 odjazd z: Wojewódki
  6:48L 1-7    8:23FS 1-5    8:53L 1-7     10:53FS 1-5      12:18L 1-7    12:58FS 1-5    14:28FS 1-5    14:53L 1-7    16:28FS 1-5    16:53L 1-7    18:42L 1-7

 

 odjazd z: Żanecin
    6:50L 1-7    8:25FS 1-5    8:55L 1-7     10:55FS 1-5    12:20L 1-7    13:00FS 1-5    14:30FS 1-5    14:55L 1-7    16:30FS 1-5    16:55L 1-7    18:44L 1-7

 

 odjazd z: Sokołów Podlaski, ul. Siedlecka
       6:51L 1-7    8:26FS 1-5    8:56L 1-7     10:56FS 1-5    12:21L 1-7    13:01FS 1-5    14:31FS 1-5    14:56L 1-7    16:31FS 1-5    16:56L 1-7    18:45L 1-7

 

 odjazd z: Sokołów Podlaski, Plac Ks. St. Brzózki
  6:53L 1-7    8:28FS 1-5    8:58L 1-7     10:58FS 1-5    12:23L 1-7    13:03FS 1-5    14:33FS 1-5    14:58L 1-7    16:33FS 1-5    16:58L 1-7    18:47L 1-7

 

 odjazd z: Sokołów Podlaski, ul. Wolności (zatoka przystankowa Dom Kultury)
       6:55L 1-7    8:30FS 1-5    9:00L 1-7     11:00FS 1-5    12:25L 1-7    13:05FS 1-5    14:35FS 1-5    15:00L 1-7    16:35FS 1-5    17:00L 1-7    18:50L 1-7

Oznaczenia

L 1-7 – kursuje od poniedziałku do niedzieli, nie kursuje 1 stycznia, 2 dni Wielkanocy, 1 i 3 maja, Boże Ciało, 24, 25, 26 grudnia.
F 1-5 – kursuje od poniedziałku do piątku w dni robocze
S – nie kursuje w wakacje ( od 01.VII do 31VIII)