• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Zawieszone kursy : 
- 7:35 z Warszawy do Sokołowa nie kursuję,
- 5:00, 14:40 z Sokołowa do Warszawy nie kursuję w soboty i niedziele,
- 17:15 z Warszawy nie kursuję w soboty i niedziele,
-
7:05, z Sokołowa nie kursuję w niedziele,
- 9:40 z Warszawy nie kursuję w niedziele.